login ok png

registration ok png

AdriaFootouring projekat (skraceno za Adriatic Food and Tourism: Innovating smes) je dio Evropskog IPA Adriatic prekogranicnog programa saradnje. Projekat ukljucuje 11 partnerskih organizacija iz Italije (Abruco i Emilia Romanja), Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije.  Cilj projekta je promocija razvoja alata i usluga za podršku rastu i inovacionim sposobnostima postojecih i novoformiranih malih i srednjih preduzeca aktivnih u oblastima turizma i agrobiznisa.


Sprovodenje projekta zapoceto je 2012. godine, istraživanjem oblasti u vezi sa inovativnošcu i postojecim lokalnim organizacijama koje pružaju podršku malim i srednjim preduzecima turistickog i agrobiznis sektora. Informacije o potrebama, nedostacima i preprekama za razvoj inovacija su prikupljane kroz intervjue i debate vodene sa operatorima jadranskog podrucja ukljucenim u provodenje projekta.
Adria Inkubator je rezultat analize navedenih tema, a njegov cilj je obezbjedenje alata potrebnih preduzetnicima koji zapocnu proces razvoja inovacija. Adria Inkubator je podrška preduzetnicima u  suocavanju sa rizicima koji se pojavljuju na putu prema inovacijama i konkurentnosti.
Posebno važna za ovaj projekat je bila saradnja ekonomskih i akademskih tijela, lokalnih agencija i inovacionih centara, koji su pružali svoje sposobnosti i korisne informacije kako bi se odgovorilo na potrebe preduzetnika, što svakako doprinosi rastu i inovativnosti ukljucenih podrucja.

AdriaFootouring Home Page

newsletter 2015