login ok png

registration ok png

Kako bi se zapoceo profitabilan inovativni proces, neophodno je imati u vidu znacaj turizma i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, i poznavati osnovne elemente i neophodne alate.
U ovom dijelu, moguce je proci i analizirati široku kolekciju radova napisanih na temu agrobiznisa i turisticke ekspertize, gdje je tema inovativnosti jasno naznacena. Radovi pružaju iscrpnu terminologiju i odabir najboljih praksi i uspješnih poslovnih prica, u kojima su prednosti inovacija jasno prikazane.

Poznavanje i identifikacija oblasti u kojim se dešavaju inovacije u turizmu, kljucni su elementi za pripremu strategija, projekata i resursa, neophodnih za postizanje rezultata od procesa uvodenja inovacija. Turisticki proizvod je rezultat pluraliteta privatnih i javnih tijela (organizovanih u lance ili klastere), izmedu koji postoji interakcija koja odreduje ponudu. Na sljedecim mapama pokušano je postici sintezu najrelevantnijih klastera turistickih inovacija na bazi dvije osnovne varijable (promjenjive):

  • vrsta inovacije (tržišna, proizvodna, marketinška, upravljacka) 
  • oblast (struktura ili sistem)

 

Opširnije...

Inovativni poljoprivredni sistem sastoji se od grupe subjekata koji imaju odgovarajuca znanja i ucestvuju u širenju inovacije, te utice na kreiranje povoljnog okruženja za inovacije. Od presudnog je znacaja da farme i istraživacke institucije, banke, transformacione i distribucione kompanije i javna administracija, stvaraju sinergije i iskorištavaju sve dostupne javne resurse. Kada se diskutuje o inovacijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, neizbježno se to odnosi na tehnološki razvoj, kvalitet proizodnje i unapredenje proizvoda.

Opširnije...

newsletter 2015