login ok png

registration ok png

Inovativni poljoprivredni sistem sastoji se od grupe subjekata koji imaju odgovarajuca znanja i ucestvuju u širenju inovacije, te utice na kreiranje povoljnog okruženja za inovacije. Od presudnog je znacaja da farme i istraživacke institucije, banke, transformacione i distribucione kompanije i javna administracija, stvaraju sinergije i iskorištavaju sve dostupne javne resurse. Kada se diskutuje o inovacijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, neizbježno se to odnosi na tehnološki razvoj, kvalitet proizodnje i unapredenje proizvoda.

TECHNOLOGICAL INNOVATION

TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN

newsletter 2015